เกี่ยวกับเรา

ข่าวสี่ทิศออนไลน์ สื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โฆษณาธุรกิจ จังหวัดกำแพงเพชร 090-9453658 


หนังสือพิมพ์สี่ทิศก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนพ.ศ 2522 เป็นสื่อท้องถิ่น ที่เก่าแก่ ของจังหวัดกำแพงเพชร

เสนอข่าวสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดกำแพงเพชรและประเทศไทย มาอย่างยาวนาน กว่า 40 ปี

สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆหรือโฆษณาธุรกิจติดต่อได้ที่ 055-711715


บรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา : นายสุเทพ อินทจันทร์

ที่ปรึกษากฎหมาย : นายวัลลภ รัตนพิไชย, นายปรภาค ปรภาคธรรม, นายอดุลย์ หาญกำจัดภัย

กองบรรณาธิการ : นายวัลลภ ทองศรี, นายเฉลิมพล อินทรเกษม, นายบุญทิน นนท์คำ, นายอาทิตย์ สุวรรณโชติ, นายสันติสุข สุวรรณวัฒนา, นายโชติวัฒน์ อินทรเกษม

สำนักงาน : 15 ถนนเทศา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

โทร. 055-711715

E-mail : ok4chanal@hotmail.com