ธ.ออมสินเซ็น MOU - วิทยาลัยเทคนิค ส่งเสริมการออมในสถาบัน
ข่าว 4 ทิศ

ธ.ออมสินเซ็น MOU - วิทยาลัยเทคนิค ส่งเสริมการออมในสถาบัน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2562 เวลา 10.45 น. ที่อาคารอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ "GSB Cashless School Society" โดยมี นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวปัทมากร โอสถ สรรพกรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าราชการ ผู้บริหาร คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค เข้าร่วมกิจกรรม

มี นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และ นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งร้านค้าภายในโรงเรียน มีความเข้าใจในการใช้บริการทางการเงิน ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Digtal Banking ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างวินัยการออมและรู้จักใช้จ่ายอย่างถูกวิธีซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานและรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน และการสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งธนาคารออมสิน ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม โดยวันนี้ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และพิธีเปิดสำนักงาน GSB Cashless School Society และกิจกรรม Cashless Socicety อย่างเป็นทางการ