อำเภอลานกระบือ ปิดเมืองล้างพ่นสารเคมี ป้องกัน โควิด 19 จังหวัดกำแพงเพชร ยังเอาอยู่ปลอดผู้ติดเชื้อ
สังคม/สาธารณสุข

อำเภอลานกระบือ ปิดเมืองล้างพ่นสารเคมี ป้องกัน โควิด 19 จังหวัดกำแพงเพชร ยังเอาอยู่ปลอดผู้ติดเชื้อ

เมื่อเวลาตั้งแต่ 17.30 -20.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่พื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโคโรนาไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมกับมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือมีความเสี่ยง เพราะมีประชาชกรแฝงทั้งชาวต่างชาติ และคนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานเกี่ยวการผลิตปิโตรเลี่ยมและพักอาศัยในพื้นที่จำนวนมาก โดยในวันนี้จึงได้ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอลานกระบือ ปกครองฝ่ายปกครองอำเภอลานกระบือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำรวจ โรงพยาบาลลานกระบือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และประชาชนในเขตเทศบาล ออกฉีดพ่นสารเคมีทั่วทั้งอำเภอแบบวันเดียวทุกตรอกซอกซอย ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนซึ่งใครมีอุปกรณ์อะไรที่เป็นเครื่องทุ่นแรงในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก็เอามาช่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้ออีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย อำเภอลานกระบือเป็นประธาน ในการปล่อยแถวขบวนรถอีแต๋น ขบวนเครื่องพ่นยาของประชาชนที่มาร่วมในพิธีเปิด และจัดการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านของตนเอง แม้ว่าในจังหวัดกำแพงเพชรจะไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นก็ตาม ซึ่งเป็นมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวังของอำเภอลานกระบือ ส่วนสถานการณ์ของรายงานการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดกำแพงเพชร สรุปในวันนี้ ผู้ป่วยยืนยัน 0 เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ รายใหม่ 2 สะสมรวม 69 ไม่พบเชื้อ 68 และรอผลตรวจ 1