กำแพงเพชร-ส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม พนักงานในสังกัด ปตท.สผ. โครงการเอส 1
สังคม/สาธารณสุข

กำแพงเพชร-ส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม พนักงานในสังกัด ปตท.สผ. โครงการเอส 1

เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 นายวิราช เกตุอุดมทรัพย์ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายรัชพงศ์ ศิริมี ผู้แทนนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร ปตท.สผ. เดินทางไปยัง โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ และ โรงแรม พี พาราไดซ์ ทั้ง 2 เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อตรวจเยี่ยมพนักงาน ในสังกัด ปตท.สผ. โครงการเอส 1 และ บริษัทผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพัก โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ จำนวน 33 คน และโรงแรม พี พาราไดซ์ จำนวน 13 คน รวม 46 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตามมาตรการแยกสังเกตอาการ (Home Quarantine) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


สำหรับพนักงานที่ได้เข้าพักในโรงแรมของจังหวัดกำแพงเพชรนั้น เป็น พนักงานที่ทำงานเป็นกะ และต้องกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยพนักงานเหล่านี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติดี เพียงแต่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการแยกสังเกตอาการ (Home Quarantine) ที่ประกาศออกมา เนื่องจากในช่วงที่หยุดงานได้เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง โดย ปตท.สผ. ได้มีมาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งก่อนเข้าพัก และ ระหว่างเข้าพัก สำหรับก่อนเข้าพัก ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ และตรวจสอบประวัติผ่านแบบสอบถามทางสุขภาพอย่างละเอียด และในระหว่างเข้าพักระยะเวลา 14 วัน กำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน รวมถึงห้ามไม่ให้ออกนอกสถานที่ที่กำหนด และกำหนดแนวทางที่จำเป็นอื่น ๆ ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในระหว่างการตรวจเยี่ยม ไม่พบพนักงานที่มีไข้ หรืออาการที่ผิดปกติแต่อย่างใด และพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทำให้คลายข้อกังวลของจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นอย่างดี.