ขอเชิญร่วมงานบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิต ณ วัดท่าขึ้น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
การศึกษา/ศาสนา วัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมงานบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิต ณ วัดท่าขึ้น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


ขอเชิญร่วมงานบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิต ณ วัดท่าขึ้น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564