จังหวัดกำแพงเพชร มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย กล้วยไข่กำแพงเพชร การันตีคุณภาพกล้วยไข่ เมืองชากังราว ให้แก่เกษตรกร
เศรษฐกิจ/เกษตร

จังหวัดกำแพงเพชร มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย กล้วยไข่กำแพงเพชร การันตีคุณภาพกล้วยไข่ เมืองชากังราว ให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชรโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI ให้แก่เกษตรกรผู้ทำสวนกล้วยไข่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรหรือเมืองชากังราว จำนวน 44 ราย


ซึ่งผู้ที่ได้รับหนังสือจะสามารถนำไปแสดงการรับรองคุณภาพให้กับลูกค้าได้ว่าเป็นสวนกล้วยไข่ที่ได้รับมาตรฐาน GI ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลิตผลได้ง่ายขึ้นมากขึ้นด้วยการการันตีคุณภาพตามมาตรฐานกล้วยไข่กำแพงเพชร คือ มีลักษณะผลไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป ผิวเมื่อสุกจะสีเหลืองสดใส แก่จัดผิวจะตกกระเป็นสีน้ำตาลดำเล็กน้อย รสชาติหอมหวานวัดค่าได้ประมาณ 24 องศาบริกซ์ ไม่มีรสเปรี้ยว เนื้อแน่นเหนียวตลอดทั้งลูก เปลือกบาง ไส้น้อย ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร


อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร สามารถผลิตกล้วยไข่ออกจำหน่ายได้ จำนวน 1,200 ตัน รวมรายได้กว่า 24 ล้านบาท มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,000 ไร่เศษ เป็นสวนได้รับมาตรฐาน GI จำนวน 410 ไร่ และอนาคตจังหวัดกำแพงเพชรตั้งเป้ามีแนวทางจะส่งเสริมให้มีการปลูกและมีผลผลิตให้ได้ จำนวน 1 หมื่นตัน คิดเป็นเงิน กว่า 200 ล้านบาท เหมือนที่เคยสามารถทำได้ในอดีต ซึ่งมีการปลูกเป็นพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความทนต่อภัยธรรมชาติและกลับมามีผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกครั้ง