กำแพงเพชรพบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงกับตลาดสัตว์น้ำที่จังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวจังหวัดกำแพง

กำแพงเพชรพบผู้ติดเชื้อโควิด19 จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงกับตลาดสัตว์น้ำที่จังหวัดสมุทรสาคร

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชรพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 รายเชื่อมโยงกับตลาดแพปลา จ.สมุทรสาคร โดยรายที่ 1 เพศชาย อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี ต.กำแพงเพชร มีอาชีพขายอาหารทะเล โดยเดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ในลักษณะไป-กลับ เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษณบุรี ผลพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 6 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 3 ราย รอผลการตรวจ 3 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 3 ราย


รายที่ 2 เพศชาย อายุ 43 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มีอาชีพขับรถส่งอาหารทะเลตลาดแม่กลอง -ตลาดทะเลไทย เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลคลองขลุง ผลพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 3 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว และ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำได้เข้าสถานที่กักกันทั้งหมด


ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้สั่งยกระดับมาตรการคุ้มเข้มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ โดยเฉพาะการตรวจสอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำในตลาดสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงบุคคลกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำต่างๆ ด้วย.