ยิ้มเหงาๆงดวันเด็ก!!สู้โควิด-19 ใช้วันคริสต์มาสจัดเพื่อน้อง 2 โรงเรียน กศน.พรานกระต่ายกำแพงเพชร เน้นมาตรการคุมโควิด-19
สังคม/สาธารณสุข

ยิ้มเหงาๆงดวันเด็ก!!สู้โควิด-19 ใช้วันคริสต์มาสจัดเพื่อน้อง 2 โรงเรียน กศน.พรานกระต่ายกำแพงเพชร เน้นมาตรการคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อําเภอพรานกระต่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรม"ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข" ปีที่ 2 โดยเวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย โดยมีนายราม คะระออม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ ได้ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยหมุนเวียน ไม่แออัด มีการวัดไข้ ใส่แมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และให้ความรู้ตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส รวม 286 คน ซึ่งมีรถโมบายส่งเสริมการอ่านของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มาร่วมให้บริการ และได้รับความสนใจอย่างยิ่งต่อมาในเวลา 10.30 น.ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย โดยมีนายพัทธิพงศ์ พลอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวมีนักเรียนเข้าร่วม 120 คน ซึ่งทั้ง 2 แห่งได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่นเกมส์ แนะแนวการศึกษา ทุกคนต่างมีความสุข ได้รับทานไอติม ได้ของขวัญ ตุ๊กตา กระเป๋า กล่องข้าว ที่ใส่น้ำดื่ม สมุดดินสอหนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น สืบเนื่องจากนโยบายดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข”


โดยโครงการนี้มี สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ เป็นจุดเชื่อม ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ เพื่อแบ่งปันความสุขสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ชายขอบถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ห่างไกล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 และในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. เป็นสื่อกลางส่งความสุขไปยังผู้รับในพื้นที่ห่างไกลต่อไป