โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกำพล วัชรพล และเป็นวันเดียวกับที่
ข่าวจังหวัดกำแพง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกำพล วัชรพล และเป็นวันเดียวกับที่ "มูลนิธิไทยรัฐ" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด นายกำพล วัชรพล และเป็นวันเดียวกับที่ "มูลนิธิไทยรัฐ" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 จากความตั้งใจของนายกำพล วัชรพล ที่ต้องการตอบแทนสังคมด้วยการให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน สร้าง "โรงเรียนไทยรัฐวิทยา" เพื่อชุมชนในชนบท เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา) ที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิไทยรัฐตลอด 50 ปีที่ผ่านมา มีการสร้างโรงเรียนในเครือไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง และในปี 2563 จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพิ่มเป็นทั้งสิ้น 111 โรง วาระพิเศษดังกล่าว ไทยรัฐกรุ๊ป อันประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำพล วัชรพล 27 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับปี 63 มีอีกหนึ่งวาระสำคัญ คือ เป็นวัน “100 ปี ชาตกาล กําพล วัชรพล”


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ธ.ค 63 ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 ตั้งอยู่ที่ 160 ม.1 ตำบลโนนพวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีวางพวงมาลา และกล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาของนาย กำพล วัชรพล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด พร้อมทั้งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี นางสาวศิริพร อิ่มสุขศรี ผอ.โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา 16 พร้อมทั้ง คณะครู นักเรียน กว่า 50 คนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนทั้งหมดจำนวน 31 คน เป็นนักเรียนชาย16 คน เป็นเด็กนักเรียนหญิง 15 คน และมีอาคาร 2 อาคารคือ อาคารเรียนชั้นอนุบาล และอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา มีห้องเรียนที่เข้าเรียนทั้งหมด 6 ห้องสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 8 คนแบ่งเป็นครู 5 คน ธุรการ 1 คน นักการ 1 คน และผู้บริหาร 1 คนโดยในปีนี้มูลนิธิไทยรัฐจัดการประกวดโรงเรียนผู้บริหาร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นขึ้นทุกปีสำหรับปีนี้ผลการประกวด ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 16 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ได้รับรางวัลประเภทโรงเรียนไทยรัฐดีเด่น และรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ซึ่งผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ นางสาวศิริพร อิ่มสุขศรี ซึ่งมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 ในวันเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสันทนาการ วันคริสต์มาส โดยจัดให้มีการละเล่นของเด็กนักเรียนซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กเป็นอย่างมาก