สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สังคม/สาธารณสุข

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07.50 น. ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตรอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในระหว่างวันที่ 4-31 ธันวาคม 2563 โดยมีนายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน
เนื่องด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดกิจกรรม "เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันพระบรมรชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่ชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมกันทำความดีด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม จากลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ไปยังลานพระบรมรชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 คน