สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว ประชุมแผนงานส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน
ท่องเที่ยว/กีฬา

สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว ประชุมแผนงานส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 256 4 ที่ห้องประชุมชากังราว สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรริมปิง นายศุภชัยศรีงาม นายกสมาคมกีฬาจักรยาน ชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีสาระสำคัญคือ การร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน ของสมาคม ประจำปี 2564 ท่ามกลางภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยที่ผ่านมาสมาคมกีฬาจักรยานชากังราว ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกายรวมถึงการแข่งขันกีฬาจักรยาน ภายในจังหวัดกำแพงเพชร มาอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันประสบกับปัญหา เรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ปรับเปลี่ยน ช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการแข่งขันจักรยานทางเรียบ และการแข่งขัน Cross Country ซึ่งได้ปรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย แต่การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะ ทำให้ประชาชนที่สนใจการขี่จักรยาน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และต้านภัย โควิด จึงได้มีการกำหนด กิจกรรมขึ้น ในวันสำคัญต่างๆ และวันเสาร์อาทิตย์ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นจักรยาน ภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกกำลังกายตามเส้นทางหรือแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอทั้งนี้สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว จะได้จัดทำเส้นทางปั่น ภายในต้านภัยโควิด พิชิตแหล่งท่องเที่ยว โดยจะมี ผู้นำทีม ที่จะให้ความรู้ทักษะ ของการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธี ก่อนออกทริปในแต่ละครั้ง ส่วนการพัฒนา ผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬานั้น ทางสมาคมจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยได้บูรณาการร่วมมือกันทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพ ให้แก่นักกีฬาของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป ทั้งนี้ประชาชนท่านใดสนใจจะร่วมออกทิปกับทางสมาคมกีฬาจักรยานชากังราว สามารถติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือติดต่อเป็นสมาชิกได้ที่เบอร์ 083-1618933 หรือ 083-1665590 สามารถติดตามเพจได้ที่ https://www.facebook.com/KPPCKR