เปิดไร่แรงดิน แหล่งเรียนรู้เรื่องราวการเกษตร
ข่าว 4 ทิศ

เปิดไร่แรงดิน แหล่งเรียนรู้เรื่องราวการเกษตร "โคกหนองนาโมเดล" ใจกลางเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ที่ไร่แรงดิน ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร บริเวณ ตรงข้ามสถานีผลิตน้ำสาขาหนองปลิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ นายคุณานนท์ ทองงิ้ว “ครูโอ๋” เจ้าของโครงการ และผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมพิธีเปิด”ไร่แรงดิน”


เนื่องด้วยไร่แรงดิน มีการเริ่มสร้าง และปรับพื้นที่ ใจกลางเมืองบนเนื้อที่ 4.77 ไร่ ณ ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร บริเวณ ตรงข้ามสถานีผลิตน้ำสาขาหนองปลิง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร มาทำเกษตรรูปแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ "โคกหนองนาโมเดล" ตามรอยพระราชดำริห์ ในองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันทรงสร้างต้นแบบแนวคิดการทำมาหากินแบบพอเพียง และด้วยแนวคิด วิถี สืบสาน รักษา ต่อยอด และถ่ายทอดให้กับทุกๆคน อาทิ ผู้สูงวัยหรือผู้เกษียณ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในด้านนี้ให้ได้ประโยชน์ทุกๆฝ่ายสืบต่อไป ไร่แรงดิน ได้เริ่มต้นปรับสถานที่บริเวณนี้ ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน


ไร่แรงดินมีความพร้อม ที่จะทำการเปิด สถานที่แห่งนี้เพื่อดำเนินการ ด้านงานการ ถ่ายทอด องค์ความรู้ ด้านการเกษตร แบบโคกหนองนาโมเดล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ เป็นโรงเรียน ธรรมชาติให้กับ ทุกๆท่าน หรือหน่วยงานทุกๆภาคส่วน ได้มาใช้บริการต่อไป ทางไร่แรงดิน มีการสอน สาธิตงานเกษตร และจำหน่ายสิ่งของที่ระลึกจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในไร่เช่นดอกเก็กฮวยอบแห้ง ที่ดูแลแบบการใช้ปุ๋ยหรือน้ำหมักอินทรีย์ ผักสดจากไร่ เด็ดจากต้น รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก ที่ผลิตโดยชาวกำแพงเพชร และคนในชุมชนนี้ เช่นเสื้อ ทรงปะกากะยอ หรือ ทรงกะเหรี่ยง ที่สื่อถึงชาติพันธุ์ที่ตั้งรกรากอาศัยอยู่ในจังหวัดแพงเพชรเป็นจำนวนมาก บอกถึงเรื่องราวของความเจริญ ในบ้านเราให้ผู้ได้สวมใส่ได้ถ่ายทอดผ่านออกมาจากบนตัวท่าน ไร่แรงดิน คืออีกหนึ่ง ความหวังของคนในจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะมีการเรียนรู้ ต่อยอด การเกษตร และการส่งเสริมชุมชนหลายๆครัวเรือนให้มีความรู้เพื่อนำไปต่อยอด เพื่อสร้างรายได้และความพอมีพอกิน