สมาคมจักรยานชากังราว จัด Simulatoe Race (การแข่งขันจำลอง) เพื่อทดสอบความสารถและสุขภาพ
ท่องเที่ยว/กีฬา

สมาคมจักรยานชากังราว จัด Simulatoe Race (การแข่งขันจำลอง) เพื่อทดสอบความสารถและสุขภาพ

วันที่ 31 มกราคม 2564 นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมกีฬาจักรยานทางลาดกำแพงเพชร และนายสุวัฒน์สุจริตกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่พักและโรงแรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน Simulatoe Race ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทดสอบความสามารถและสุขภาพเฉพาะ นักกีฬาภายในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งแบ่งเป็นประเภท เสือหมอบ และเสือภูเขา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เดินทางมาจากชมรมจักรยานอำเภอต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 77 คัน


โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ มีการตรวจเช็คอุณหภูมิ ซึ่งระยะทางในการแข่งขันจะเป็นถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร เข้าสู่อำเภอคลองลานย้อนกลับมาสู่เส้นชัยบริเวณหน้าแขวงการทาง
ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนน้ำดื่ม จากนายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร และนายณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการทดสอบในการเตรียมความพร้อม ทั้งทีมงานจัดการแข่งขันและนักกีฬาของจังหวัดกำแพงเพชร ที่คาดว่าจะมีการจัดการแข่งขันในรายการต่างๆเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการต่อไป