จังหวัดกำแพงเพชร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
ข่าว 4 ทิศ

จังหวัดกำแพงเพชร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ที่บริเวณสวนหลังบ้านพักราชการ เพื่อเป็นผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง


โดยมีพืชผักสวนครัว 10 ชนิด เช่น พริก, มะนาว, สาระแหน่, ใบกะเพรา, กะหล่ำดอก, กะหล่ำปลี, มะเขือ, ผักชี ดำเนินการห่มดิน เพื่อสร้างความชุมชื้นในพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเป็นต้นแบบแก่พี่น้องประชาชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรนำโดย นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ สนับสนุนให้ภาคประชาชน กลุ่มผู้ปลูกผักจากศูนย์ดาวล้อมเดือนบ้านคลองเรือ ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และทีมชาวโคกหนองนาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างความต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประชาชนมีความตื่นตัวในการสร้างอาหารที่ปลอดภัยด้วยตัวเอง ใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด


นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในการดำเนินกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวในวันนี้แล้วนอกจากจะได้ผักที่ปลูกเองและดูแลเองแล้วยังได้ประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนรู้ศาสตร์ในด้านต่างๆของการดูแลผักสวนครัวไปในตัว นอกจากนั้น ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในช่วงที่ประเทศชาติบ้านเมืองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 อีกด้วย