องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร จัดกิจกรรม ทำบุญด้วยใจ เงื่อนไขไม่จำเป็นต้องมี โดยมอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่
ข่าว 4 ทิศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร จัดกิจกรรม ทำบุญด้วยใจ เงื่อนไขไม่จำเป็นต้องมี โดยมอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ สุขเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร นายธนู เยาวนาถ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อาสาบริบาลประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้ ความสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ยากไร้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร จำนวน 10 ราย กิจกรรมดำเนินการเป็นไปได้อย่างดี มีทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของชาวบ้าน