ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เปิดลงทะเบียนเราชนะ
ข่าว 4 ทิศ

ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เปิดลงทะเบียนเราชนะ"วันแรกคึกคัก"

ผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เจ้าหน้าที่ให้บริการได้วันละ 200 คิว สำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียง หรือผู้สูงวัย ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ สามารถให้ผู้แทนลงชื่อไว้ได้ รอตรวจสอบอีกครั้งว่าบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแจกบัตรคิวให้กับประชาชนที่มาก่อน ซึ่งพบว่าการให้บริการผู้สูงอายุและประชาชน ได้วันละ 200 คิว ส่วนผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่ได้รับบัตรคิวต้องมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นายเชษฐา จันทรจำนง ผู้จัดการเขตกำแพงเพชร ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียง หรือผู้สูงวัย ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ สามารถให้ผู้แทนลงชื่อไว้ได้ เนื่องจากกลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ แต่จะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์หรือไม่


โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ (พมจ.) ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้วจะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง เพราะฉะนั้นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงวัยที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ จะมีการลงชื่อไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมฯติดต่อกลับไป ส่วนบุคคลอื่นสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ