กลุ่มสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องตัดถ่างให้กู้ภัยสว่าง
ข่าว 4 ทิศ

กลุ่มสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องตัดถ่างให้กู้ภัยสว่าง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มสตรีกำแพงเพชร นำโดยนางรัชนี อัศวสุธีรกุล ได้นำเงินสดจำนวน 66,500 บาท มอบให้กับคณะกรรมการมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน โดยนายเกียรติชัย จงมีความสุข รักษาการประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน และคณะกรรมการมูลนิธิฯพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อให้ทางมูลนิธิฯ นำไปจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ตัดถ่าง ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถยนต์ และเหตุต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการช่วยเหลือนำผู้ประสบเหตุหรือผู้บาดเจ็บออกมาโดยกลุ่มสตรีกำแพงเพชร ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ว่ามีความตั้งใจจริงที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาโดยตลอด แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือแม่กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องนำผู้ประสบเหตุหรือผู้บาดเจ็บออกมา จึงได้ร่วมกันมอบเงินสดจำนวนดังกล่าวมอบให้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างสูง สำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ และบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ และไม่มีเครื่องมือช่วยเหลืองัดร่างของคนเจ็บออกมาได้นั้น หากมีการจัดซื้อเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ จะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และนำส่งรักษาโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิก็จะลดน้อยลงไปด้วย


สำหรับอุปกรณ์ตัดถ่างนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในช่วงวันปกติและช่วงเทศกาล มักมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและบางครั้งอาจมีเหตุใหญ่ซ้ำซ้อนกัน หากอุปกรณ์ตัดถ่างไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในแต่ละครั้งได้ทันท่วงที อาจทำให้แต่ละครั้งนั้นอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้นอุปกรณ์ตัด-ถ่างจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง