เฉาก๊วยชากังราวลงนามข้อตกลงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา พร้อมมอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนใช้ในราชการ
ข่าว 4 ทิศ

เฉาก๊วยชากังราวลงนามข้อตกลงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา พร้อมมอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนใช้ในราชการ

เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ,ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา ,นายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนร่วมกันบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ทั้งระบบข้อมูล งบประมาณ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ในการสอนและอบรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีบรรดาผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว พร้อมร่วมชมการแสดง นิทรรศการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา ที่บรรดานักเรียนได้ร่วมกันจัดแสดงและนำเสนอ


ทั้งนี้หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วเสร็จ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และนางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ทำพิธีมอบรถยนต์ 1 คัน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โดยมีดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และนายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนร่วมรับมอบ