มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชรประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
ข่าว 4 ทิศ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชรประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายนกูลศิริ สวัสดิ์พิพัฒน์ และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในการประชุม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้


เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ "สพฐ.จอมพลัง 63" รายการ "สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" สนาม 2 จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ทำการแข่งขันผ่านมาแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ, การพิจารณารับรองงบการเงินมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2563 และการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี