ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ข่าว 4 ทิศ

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ว่าที่ ร.ต.อภิศักย์ โสมมา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ในนามผู้จัดกิจกรรมฯ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยกรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่ควบคุม กำกับ ดูแลให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน และพนักงานขับรถ รวมทั้งรถยนต์ทุกประเภท จึงได้จัดทำโครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ส่งความสุขด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 – 10 เมษายน 2564 โดยร่วมกับร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในจังหวัดกำแพงเพชร, ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบของรถที่ใช้แก๊ส NGV/LPG ในรถยนต์ โดยให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนการเดินทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกว่า 20 รายการ อาทิเช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน น้ำกลั่น ลมยาง ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเจ้าของรถสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ ณ สถานที่ที่ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์”ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย และเจ้าของรถจะได้นำรถเข้ารับบริการต่อไป


นอกจากนี้แล้ว ในวันนี้ยังมีการให้บริการตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นฟรี โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดอาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างยนต์ให้บริการ และบริษัท ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด สาขากำแพงเพชร จัดเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์มาให้บริการ และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร (คปภ), บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร มาร่วมจัดแสดงบูธให้ความรู้เรื่องประกันภัย และนำหมวกนิรภัยในราคาถูกมาจำหน่าย รวมทั้งผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่งมาร่วมพิธีเปิดในวันนี้ ในส่วนของ ตรอ.ทุกแห่งก็จะจัดกิจกรรม ฯ ดังกล่าว ณ ที่ทำการของ ตรอ.แต่ละแห่งไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 สำหรับกิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) กรมการขนส่งทางบก