คำค้นหา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเ

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถโดยมียอดเงินการประมูล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 12,691,000 บาท

ที่ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เ

กำแพงเพชรเปิดโครงการตรวจวัดควันดำรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดมลพิษทางอากาศจากฝันละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ที่แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จัง

ขนส่งจังหวัดฯ เตือน! ขายตั๋วแพงมีโทษปรับ 50,000 บาท

จากกรณีที่มีข่าวบริษัทเดินรถเก็บเงินค่าโดยสารกับผู้โดยสารเพิ่มจากราคาปกติเพิ่มเป็นเท่าตัว โดยบริ

โครงการตรวจวัดควันดำรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดมวลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น ที่สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดอาคารเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.09 น. ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังห