คำค้นหา ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเ